Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2019

17:21
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan vialaparisienne laparisienne

September 22 2018

mruugaa
12:05
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
Reposted fromxalchemic xalchemic vianezavisan nezavisan
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
mruugaa
12:03
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
mruugaa
12:03
4187 d831
Reposted fromursa-major ursa-major viasomuchfunk somuchfunk
mruugaa
12:03
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viasistersofmercy sistersofmercy
mruugaa
12:02
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viaznikajac znikajac
mruugaa
11:53
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes viacatchdimoment catchdimoment
mruugaa
11:50
- Postanowiłam się zmienić. Próbuję nie dbać o to, co ludzie o mnie myślą. Dlatego jestem tutaj sama pośrodku niczego. W moim wieku jest to trochę głupie. Cholernie trudno jest być odważnym. 
— "Woman walks ahead"
mruugaa
11:50
Nadzieja bierze mnie w ramiona i trzyma w swoich objęciach, ociera mi łzy i mówi, że dziś, jutro, za dwa dni wszystko będzie dobrze, a ja jestem na tyle szalona, że ośmielam się w to wierzyć.
— Tahereh Mafi "Dotyk Julii"
mruugaa
11:45
5957 c6c4
Reposted fromgrandma grandma viabeltane beltane
mruugaa
11:43
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viagnocco gnocco
mruugaa
11:42
5501 0789
Reposted fromthebelljar thebelljar viabeltane beltane
mruugaa
11:42
1583 fffb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaoxygenium oxygenium

July 03 2018

mruugaa
23:17
mruugaa
23:15
mruugaa
23:15
8487 83ea 500
Palo Alto (2014)
mruugaa
23:15
3074 e52d 500
Reposted fromonlyman onlyman viaepidemic epidemic
mruugaa
23:14
mruugaa
23:14
Chciał zwyciężyć wszystkojedność i bylejakość. Żył rozumem, ale zbyt namiętnie. Za to zabiło go uczucie, zdradzone przez abstrakcję.
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
mruugaa
23:14
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...