Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

mruugaa
23:48
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viairmelin irmelin
mruugaa
23:48
2731 cc6e
Reposted fromhysterie hysterie viaoversensitive oversensitive
mruugaa
23:48
mruugaa
23:48
7740 4f36 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaorchila orchila
mruugaa
23:46
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— Alan Alexander Milne - "Kubuś Puchatek"
mruugaa
23:45
Trzymam za słowo.  Za włosy też potrzymam. 
mruugaa
23:45
nie spierdol tego.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
23:45
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
mruugaa
23:44
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaoversensitive oversensitive
mruugaa
23:44
8411 cc7a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viairmelin irmelin
23:42
9927 f80b 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viairmelin irmelin
mruugaa
23:41
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viairmelin irmelin
23:41
mruugaa
23:39
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viairmelin irmelin
23:37
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

Reposted fromcat-gifs cat-gifs vialost-in-space lost-in-space
23:37
3512 d23a
Reposted fromdivi divi viatriste triste
mruugaa
23:37
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax vianiskowo niskowo
mruugaa
23:36
0618 a6dc
Reposted frommisza misza viatriste triste
mruugaa
23:36
7192 0d7e
Reposted fromsolitaire solitaire viaoversensitive oversensitive
mruugaa
23:35
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viaLeWho LeWho
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl