Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

mruugaa
23:54
7008 9a9d
 European bee-eater (Merops apiaster).
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaaniuszka aniuszka
mruugaa
23:53
7844 6e76 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove vianezavisan nezavisan
mruugaa
23:53
1725 4143 500
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
mruugaa
23:52
6018 21ae
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi vianezavisan nezavisan
mruugaa
23:51
6370 d126
Reposted fromxalchemic xalchemic viarainbowheart rainbowheart
mruugaa
23:47
mruugaa
23:45
mruugaa
23:43
mruugaa
23:39
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahoseanna hoseanna
mruugaa
23:36
Gdy wie się jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza.
— Janusz Leon Wiśniewski "Los powtórzony"
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart viaaynis aynis

August 23 2017

mruugaa
23:08
8910 0353 500
Reposted fromwiq wiq viaaniuszka aniuszka
mruugaa
22:56
mruugaa
22:54
Reposted fromtami tami viaaniuszka aniuszka
mruugaa
22:51
6370 d126
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaniuszka aniuszka
mruugaa
22:50
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viatout tout
mruugaa
22:49
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viatout tout
mruugaa
22:49
Nawet nie chcę słyszeć ile mogłem zrobić do tej pory.
— Quebonafide feat K-Leah-Ile mogłem
Reposted frompastelowe pastelowe viatout tout

August 18 2017

09:30
3756 00f5 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
mruugaa
09:29
mruugaa
09:29
4015 c8a2 500
Reposted fromdelain delain viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl