Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

mruugaa
22:56
mruugaa
22:54
Reposted fromtami tami viaaniuszka aniuszka
mruugaa
22:51
6370 d126
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaniuszka aniuszka
mruugaa
22:50
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viatout tout
mruugaa
22:49
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viatout tout
mruugaa
22:49
Nawet nie chcę słyszeć ile mogłem zrobić do tej pory.
— Quebonafide feat K-Leah-Ile mogłem
Reposted frompastelowe pastelowe viatout tout

August 18 2017

09:30
3756 00f5 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
mruugaa
09:29
mruugaa
09:29
4015 c8a2 500
Reposted fromdelain delain viairmelin irmelin

August 17 2017

mruugaa
01:24
Reposted fromgruetze gruetze vianezavisan nezavisan
mruugaa
01:21
1715 3afc
Reposted fromkarahippie karahippie viapatos patos
mruugaa
01:19
6488 92c2
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
01:19
8827 0d8c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin

August 15 2017

mruugaa
22:39
2148 0252
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viamessinhead messinhead
mruugaa
22:38
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viamessinhead messinhead
mruugaa
22:38
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viasaureus saureus
mruugaa
22:37
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viamessinhead messinhead
mruugaa
22:37
Reposted frompffft pffft viawasnae wasnae
mruugaa
22:31
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viapatos patos
22:30
2282 4a9f
Reposted fromwowimtired wowimtired viapatos patos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl