Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

mruugaa
00:20

we should dance it out

Reposted fromhysterie hysterie viawarkocz warkocz
mruugaa
00:12
4414 cfc5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viawarkocz warkocz

July 04 2017

mruugaa
23:59
8661 3152
mruugaa
23:58
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
mruugaa
23:56
4116 3b17 500
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
23:55
6140 ff97 500

dpicchiophotos:

I had my boyfriend who smokes use matches for a few days instead of a lighter and record the date and time and whatever he was thinking about while smoking. 

It’s funny that he quit smoking a few weeks after this project. 

Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viagdziejestola gdziejestola
mruugaa
23:54
Kiedy ktoś powie, że coś jest prawdą, zapytaj: "Jakie masz na to dowody?". Jeżeli Twój rozmówca nie potrafi udzielić dobrej odpowiedzi, zastanów się dwa razy, zanim uwierzysz w jego słowa".
— Richard Dawkins w liście do swojej 10-letniej córki, "Dawkins - Introdukcja", Newsweek 50/13
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola
mruugaa
23:53
6500 c9b7 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viagdziejestola gdziejestola
23:52
6373 6bd3
mruugaa
23:47
Reposted fromdoener doener viaatheism atheism

June 26 2017

23:31
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viakamlot kamlot
mruugaa
23:30
mruugaa
23:27
8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
mruugaa
23:23
5298 b416
Reposted fromjareth jareth viaHigh-Key High-Key
mruugaa
23:22
4510 7ed6
23:21
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaoutofmyhead outofmyhead
mruugaa
23:20
1582 a91b
Reposted fromproof proof viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
mruugaa
23:20
1203 6c64
mruugaa
23:19
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi viarzzkropka rzzkropka
mruugaa
23:18
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl