Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

mruugaa
23:54
Kiedy ktoś powie, że coś jest prawdą, zapytaj: "Jakie masz na to dowody?". Jeżeli Twój rozmówca nie potrafi udzielić dobrej odpowiedzi, zastanów się dwa razy, zanim uwierzysz w jego słowa".
— Richard Dawkins w liście do swojej 10-letniej córki, "Dawkins - Introdukcja", Newsweek 50/13
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola
mruugaa
23:53
6500 c9b7 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viagdziejestola gdziejestola
23:52
6373 6bd3
mruugaa
23:47
Reposted fromdoener doener viaatheism atheism

June 26 2017

23:31
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viakamlot kamlot
mruugaa
23:30
mruugaa
23:27
8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
mruugaa
23:23
5298 b416
Reposted fromjareth jareth viaHigh-Key High-Key
mruugaa
23:22
4510 7ed6
23:21
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaoutofmyhead outofmyhead
mruugaa
23:20
1582 a91b
Reposted fromproof proof viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
mruugaa
23:20
1203 6c64
mruugaa
23:19
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi viarzzkropka rzzkropka
mruugaa
23:18
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viarzzkropka rzzkropka

June 20 2017

mruugaa
23:39
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaamebocyt amebocyt
mruugaa
23:37

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viagogullo77 gogullo77
mruugaa
23:37
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaCarmila Carmila
mruugaa
23:37
2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua viaspontaneous spontaneous
23:36
3896 3593 500
Reposted fromwestwood westwood viaspontaneous spontaneous
mruugaa
23:36
7870 4538
Reposted fromusual usual viaspontaneous spontaneous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl