Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

mruugaa
00:02
mruugaa
00:02
5969 2ced
Reposted frombecurious becurious viaaniuszka aniuszka

May 26 2017

23:58
6432 d2e4
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viaaniuszka aniuszka
mruugaa
23:56
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaaniuszka aniuszka
mruugaa
23:55
0823 1b9f
Reposted frommeem meem viaaniuszka aniuszka
mruugaa
23:54
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viaaniuszka aniuszka
mruugaa
23:43
9958 5107
Reposted fromels els viairmelin irmelin
23:42
2623 68e8
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viairmelin irmelin
mruugaa
23:41
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viairmelin irmelin

May 19 2017

mruugaa
23:31
4565 37e2 500
mruugaa
23:30
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
mruugaa
23:26
6932 49e5
ostatecznie i tak zostaję z myślami o Tobie
mruugaa
23:26
6329 59a4 500
Poradnik pozytywnego myślenia
mruugaa
23:25
23:25
7301 14e9

May 16 2017

mruugaa
00:17
0879 0f7b 500
Reposted fromtelewizja telewizja viafckit fckit
00:17

Most annoying part of your 20's: Feeling like you're not where you should be, while everyone else SEEMS like they are.

Reposted fromtwice twice vialoveinadream loveinadream
mruugaa
00:16
7368 9224
Reposted frommisza misza viayox yox
mruugaa
00:15
Jestem uzależniona od unieszczęśliwiania samej siebie.
Reposted fromwhatashame whatashame viafckit fckit
00:15
9912 af6b 500
Reposted fromstfn stfn viafckit fckit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl