Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2016

mruugaa
01:03
1943 4d5b 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaonmyway onmyway
00:41
2852 1943 500

stckwll:

I hope you feel it when I’m gone

Reposted fromLittleJack LittleJack viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
mruugaa
00:41
4300 fb0a
Reposted fromnyaako nyaako viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
mruugaa
00:40

Wkurwia nas wszystko.

Że jest za ciepło, że jest za zimno, że ktoś coś powiedział, że ktoś coś nie powiedział, że ktoś zostawił otwartą klapę od kibla, że zarysowaliśmy w samochodzie zderzak, że nam nie dała, albo że nam dała zbyt powściągliwie, że ktoś nie wysłał maila, albo obiecał, ale nie zrobił, że nam żarcie do stolika przynieśli zbyt mało energicznie i nie pocałowali wystarczająco miłośnie w dupę.

Irytujemy się drobiazgami, czyli rzeczami, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Nasze życie staje się ciągiem tanich, niepotrzebnych dram. Zamiast żyć, odczuwać cieszyć się, napierdalamy na nieustającym wkurwie.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viaanybodyshit anybodyshit
00:39
9431 c008 500
Reposted fromfish2000 fish2000 viamyzone myzone
00:38
4126 24b8
Reposted fromLittleJack LittleJack viaOnly2you Only2you
mruugaa
00:37
Reposted frombluuu bluuu viakix kix
mruugaa
00:36
4674 ccbe 500
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viakix kix

June 11 2016

mruugaa
22:54
9262 e2f0
Reposted fromtulele tulele viamyzone myzone
mruugaa
22:54
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viamyzone myzone
22:54
6626 83e0
Reposted fromdorks dorks viamyzone myzone
mruugaa
22:30
4471 ed31 500
Reposted fromphilipp philipp viahiroshima2 hiroshima2
mruugaa
22:30
mruugaa
22:29
2646 3f0a 500
the truth has been revealed
Reposted fromniedopitekakao niedopitekakao viapannalu pannalu
mruugaa
22:28
2903 4fb8
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viaamarus amarus
mruugaa
22:27

Wszystko mi jedno, niech pożegnanie będzie smutne albo nieprzyjazne, ale niech wiem, że się żegnam.

— J.D. Salinger "Buszujący w zbożu"
Reposted fromkliann kliann viapannalu pannalu
mruugaa
22:26
8596 c578
Takie proste marzenia.
Reposted frompesy pesy viaapatyczna apatyczna
mruugaa
22:23
Nigdy nie poświęcaj dla kogoś wszystkiego. Ludzie odchodzą. Oni zawsze to robią.
Reposted frommefir mefir viaflyingheart flyingheart
mruugaa
22:22
3775 f247
Reposted fromcorkeyL corkeyL viamyzone myzone
mruugaa
22:21
Kto nie zawalczył o relacje, ten drań.
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannalu pannalu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl