Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2018

mruugaa
23:17
mruugaa
23:15
mruugaa
23:15
8487 83ea 500
Palo Alto (2014)
mruugaa
23:15
3074 e52d 500
Reposted fromonlyman onlyman viaepidemic epidemic
mruugaa
23:14
mruugaa
23:14
Chciał zwyciężyć wszystkojedność i bylejakość. Żył rozumem, ale zbyt namiętnie. Za to zabiło go uczucie, zdradzone przez abstrakcję.
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
mruugaa
23:14
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
mruugaa
23:13
W prostych sytuacjach chciałoby się uciekać. Przeważnie chce się, żeby każda sytuacja skończyła się jak najprędzej, każda, która zwiera jakiekolwiek napięcie. A ponieważ sytuacji bez napięcia u mnie w ogóle nie ma, więc uciekać chce się zawsze, żeby już zawsze było po wszystkim i żeby już nic się nie działo.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
mruugaa
23:13
Jakże chętnie ludzie rezygnują z siebie. To zrozumiałe, bo siebie trudno znieść.
— Sławomir Mrożek, Małe Listy.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
mruugaa
23:11
4681 06a3

June 30 2018

mruugaa
00:16
To co ludzie określają jako normalność, obejmuje wąski zakres zachowań. Większość stanów świadomych trąci obłędem.
— Bernard
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viaSkydelan Skydelan
mruugaa
00:15
mruugaa
00:13
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawildhorses wildhorses
mruugaa
00:11
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
mruugaa
00:10
Do kłamstw się przywyka. Kłamie się coraz łatwiej, wiesz? Kłamstwa stają się drugą rzeczywistością.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagregorczykm gregorczykm

June 10 2018

mruugaa
22:53
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viagitarowaaaA gitarowaaaA
22:52
8893 3407 500

thethinker351:

lofoten islands 

instagram @takeme.north

mruugaa
22:51
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
mruugaa
22:50
7821 bab2 500
sorry
mruugaa
22:49
6493 9855 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl