Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

mruugaa
23:34
3202 c673 500
Reposted fromtfu tfu viadesinteressement desinteressement
mruugaa
23:20
5465 a243
mruugaa
23:19
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viaxannabelle xannabelle
23:17
5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viairmelin irmelin
mruugaa
23:15
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viaznikajac znikajac
mruugaa
23:14
Reposted fromoll oll viakingalascaux kingalascaux

March 16 2017

mruugaa
00:17

Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd...

— Les Amours Imaginaires
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaxannabelle xannabelle
mruugaa
00:17
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaxannabelle xannabelle
mruugaa
00:16
6219 dc42
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaxannabelle xannabelle
mruugaa
00:15
6065 2436
Reposted fromlaters laters viaxannabelle xannabelle
00:12
Było mi obojętnie i bardzo pusto - tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
— Sylvia Plath “Szklany klosz” (via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaznikajac znikajac
mruugaa
00:11
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viaxannabelle xannabelle

March 07 2017

mruugaa
00:35
8398 59f7 500
M. Halber
mruugaa
00:32
3704 ba67
Reposted fromfungi fungi viairbjarbirb irbjarbirb
mruugaa
00:31
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans: "Papierowe marzenia"
Reposted frompensieve pensieve viasweetnothingg sweetnothingg
00:31
0102 221a 500

80s90sthrowback:

Kate Winslet, 1996.

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viairmelin irmelin
mruugaa
00:29
Spotkania twarzą w twarz nie zastąpi żaden portal społecznościowy. Bliskość twarzy drugiego człowieka wpływa na chemię naszego organizmu w taki sposób, że organizm ma siłę żyć i walczyć z przeciwnościami.
mruugaa
00:28
4088 3e9c
mruugaa
00:28
1106 46aa 500
Reposted fromdaelmo daelmo viazEveR zEveR
mruugaa
00:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl