Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

mruugaa
23:59
2535 4ea2
Reposted fromiloveMeryl iloveMeryl viaaisolro aisolro
23:58
So you plant your own garden and
decorate your own soul, instead of waiting
for someone to bring you flowers
— Jorge Luis Borges, “After a While”
Reposted fromvanille vanille viajestemjeden jestemjeden
mruugaa
23:57
Paliła papierosy i rozmyślała o istocie świata. Sam w sobie wydawał się jej w porządku, ale ludzie na nim byli bezsensownie źli i okrutni.
— Petr Měrka - Jestem egzaltowaną lentilką
Reposted fromPoranny Poranny viaunni unni
23:55
23:49
5688 07b5 500
Reposted fromgrumpyswordsman grumpyswordsman viadobby dobby
mruugaa
23:47
4785 7cdc
mruugaa
23:46
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viadobby dobby
mruugaa
23:45
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby

October 17 2017

mruugaa
22:44
  
Reposted fromfriends friends viamyzone myzone
mruugaa
22:43
mruugaa
22:42
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatout tout
mruugaa
22:42
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viatout tout
mruugaa
22:41

October 14 2017

mruugaa
22:46
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
Reposted fromdotwork dotwork viapelnaradosci pelnaradosci
mruugaa
22:45
9129 7807
Reposted fromshakeme shakeme viapleassure pleassure
mruugaa
22:43
Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje  bzdury na skalę masową.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea viapelnaradosci pelnaradosci
mruugaa
22:41
3850 715a 500
Reposted fromPoranny Poranny viapelnaradosci pelnaradosci
22:41
mruugaa
22:40
Byłam otępiała i skoncentrowana na przeżyciu. Przekroczyłam już pewną granicę. Granicę szoku. Po niej powstaje coś w rodzaju odporności. Dalej już się nie reaguje. Zostaje otępienie i przyzwyczajenie. Człowiek się przystosowuje.
mruugaa
22:40
3290 c8ee 500
J. Borszewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl